شرکت ارژنگ سرما

اين شرکت با کادری مجرب و حرفه ای طراحی داخلی و طراحی صنعتی(از طراحی فروشگاه تا ساخت تجهيزات و اجرای پروژه) را توسط اکيپ های مختلف الکتريکال - ميکانيکال - مونتاژ ، بر عهده دارد.

کليه محصولات اين شرکت قابليت آنرا دارند تا در سريع ترين زمان ممکن نصب و مورد بهره برداری قرار گيرند.